Pojas za podizanje i prenos pacijenta

Sigurnosna oprema- rekviziti za medicinsku negu

Oblasti: barijatrija, pedrijatrija, gerijatrija, okupaciona i fizikalna terapija.

Pojas za podizanje i prenos pacijenta 

(Medical Nursing Safety Gait Assist Device – Bariatrics, Pediatric, Elderly, Occupational and Physical Therapy)