Get Adobe Flash player

Psihoterapija na terenu

Psihoterapija

PSIHOTERAPIJSKA GRUPA ZA OSOBE SA SOCIJALNOM ANKSIOZNOŠĆU (sa radom na terenu)

 

Jedinstvena grupna psihoterapija specijalizovana za osobe sa socijalnom anksioznošću i fobijama a zasnovana na principima Racionalno emotivno bihejvioralne i kognitivne psihoterapije, u kojoj se zajedno sa psihoterapeutom  izlažete  „opasnim situacijama“ (upoznavanje nepoznatih ljudi, boravak u većoj grupi ljudi, javni nastup, telefoniranje, odlazak u prodavnicu, i sl.)

 

Ciljevi psihoterapijske grupe su:

  • Otkrivanje uzorka socijalne anksioznosti
  • Razvijanje socijalnih veština direktnim i postepenim izlaganjem situacijama u kojima osobe osećaju socijalnu anksioznost
  • Rešavanje problema socijalne anksioznosti

Teme koje će se obrađivati tokom grupe su:

  • Šta je uzrok socijalne anksioznosti?
  • Uviđanje veze između misli, osećanja i ponašanja
  • Praktične tehnike za prevazilaženje socijalne anksioznosti
  • Osnaživanje osobe da izađe “na teren” i suoči se sa svojim problemom
  • Direktno izlaganje “problematičnim” situacijama
  • Vežbe protiv stida

Grupa broji ukupno 10 susreta koji se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 2h, a cena susreta je 1200 RSD

Voditelji treninga su master kliničke psihologije i psihoterapeut Marija Benin i facilitator grupa samopomoći udruženja “Herc” Larisa Despotović

Marija Benin je master kliničke psihologije i edukovani RECBT psihoterapeut, pod supervizijom Pridruženog REBT Trening Centra u Beogradu, “Albert Ellis Instituta”iz New York-a, trener Asertivne komunikacije sa šestogodišnjim iskustvom u privatnoj praksi kao psihoterapeut i šestogodišnjim iskustvom u radu psihologa u udruženju za podršku ljudima sa neurozom “Herc”. Supervizor je grupa za samopomoć za osobe sa anksioznim i depresivnim poremećajima, koordinator brojnih projekata za mentalno zdravlje i voditelj psihološko edukativnih radionica, jedan od osnivača socijalnog preduzeća „Herc&Do“ Centar za lični i profesionalni razvoj. Na početku karijere radila je u okviru privatne klinike kao psiholog, savetovalištu za brak i porodicu i volontirala u UNICEF-u. Edukovala se i u drugim psihoterapijskim pravcima.

Prijava: PSIHOTERAPIJSKA GRUPA ZA OSOBE SA SOCIJALNOM ANKSIOZNOŠĆU

 

Verification