Get Adobe Flash player

radionica-emocionalna-inteligencija2

pilula-web

RADIONICA  EMOCIONALNA  INTELIGENCIJA

MODUL  1 i 2

 
 

Ciljevi treninga “Emocionalna inteligencija”:

 • Upoznavanje sa pojmom emocionalna inteligencija
 • Razvijanje veština emocionalne pismenosti
 • Učenje o načinu kontrole svojih emocija i savladavanju negativnih emocija
 • Otkrivanje veze između misli, osećanja i ponašanja

Teme koje će se obrađivati tokom treninga su:

 • Merenje emocionalne inteligencije popunjavanjem upitnika i analiza dobijenih rezultata
 • Šta je emocionalna inteligencija? Zašto je bitna?
 • Zdrave i nezdrave emocije (na interaktivan način uz pomoć igre obrađivanje teme o zdravim i nezdravim emocijama)
 • Od čega zavisi da li ćemo u situacijama koje nas frustriraju osećati zdrave ili nezdrave emocije?
 • Uviđanje veze između misli, osećanja i reakcija
 • Upravljanje emocijama
 • 5 načina za povećanje emocionalne inteligencije

Trening se preporučuje svima koji žele da:

 • Izmere svoju emocionalnu inteligenciju
 • Razviju i unaprede svoju emocionalnu inteligenciju
 • Nauče kako da kontrolišu svoje emocije
 • Nauče kako da nakon treninga nastave samostalno sa usavršavanjem emocionalne inteligencije

Trening je organizovan po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, upitnici, međusobna razmena iskustava i sl. Trening traje 3h i cena je 1500 RSD

Voditelji treninga su master kliničke psihologije i psihoterapeutkinja Marija Benin i facilitatorka grupa samopomoći udruženja “Herc” Larisa Despotović

Marija Benin je master kliničke psihologije i edukovani RECBT psihoterapeut, pod supervizijom Pridruženog REBT Trening Centra u Beogradu, “Albert Ellis Instituta”iz New York-a, trener Asertivne komunikacije sa šestogodišnjim iskustvom u privatnoj praksi kao psihoterapeut i šestogodišnjim iskustvom u radu psihologa u udruženju za podršku ljudima sa neurozom “Herc”. Supervizor je grupa za samopomoć za osobe sa anksioznim i depresivnim poremećajima I kordinatorka psihološko- savetodavne službe.

Prijava: RADIONICA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

 

Verification