Get Adobe Flash player

Ko sam sebe poznaje, poznaje Boga.
Klement Aleksandrijski


Saradnja, donatori i projekti


REALIZOVANI PROJEKTI U PERIODU 2009-2014

–          ‘ Unapređenje mentalnog zdravlja kroz grupe samopomoći i grupa za lični rad, podržan od strane Fonda za otvoreno drustvo;

–          Zajedno protiv straha’podržan od strane BCIF-a;

–          ‘ Promocija mentalnog zdravlja’, podržan od strane Ministarstva zdravlja;

–          Osnaživanje korisnika kroz proširenje kapaciteta grupa samopomoći, podržan od strane opštine Palilula

 

AKTUELNI PROJEKTI

 

–          Partneri smo na projektu PRO.ME.NE, Promotion of mental health Network, u saradnji sa Karitas Srbija, odobren od strane delegacije Evropske Unije u Srbiji.

–          Udruženje u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovodi grupe samopomoći, psihološke radionice i savetodavni rad sa korisnicima.