STVARANJE OTPORNOSTI NA STRES TOKOM TRAJANJA KRIZE IZAZVANE VIRUSOM COVID 19

I deo

Kriza izazvana pandemijom virusa Covid 19 u mnogome je uticala na način na koji organizujemo i sprovodimo svoje svakodnevne aktivnosti i način na koji se nosimo sa životnim izazovima. Nije isto kao što je bilo pre pandemije. Danas, više nego ikad, suočeni smo sa nastalom krizom i situacijama koje se tiču kako naše bolesti ili bolesti i gubitka nama bliskih osoba, tako i  ekonomskom nestabilnošću, nezaposlenošću, prekidima veze i razvodima, socijalnom distancom i drugim stresnim i traumatičnim dogadjajima.

Za mnoge, ovo vreme zahteva mnogobrojne izmene u ličnom i poslovnom načinu funkcionisanja kako bi se prilagodili novonastalim promenama. Život u ovako teškom i zahtevnom vremenu za sve nas, neminovno utiče na naše zdravlje, naše odnose, raspoloženje  i svakodnevno  funkcionisanje.

Stres je postao naša svakodnevica, a stvaranje i izgradnja otpornosti na stres predstavlja dobar način na koji se možemo uspešnije prilagoditi stresnim situaciamai u vremenu krize.

Zašto je bitna izgradnja i strvaranje otpornosti na stres?

Osobe koje razviju otpornost na stres razvijaju veštine kako da se uspešnije nose sa emocionalnim teškoćama uzrokovanih stresom. Kako osoba razvija otpornost na stres, tako biva u mogućnosti da efikasnije toleriše neprijatna i neželjena osćanja poput besa i straha, ili stanja teskobe i anksioznosti. Izgradnja otpornosti na stres omogućava ne samo da bolje tolerišete svoja emocionalna stanja, već i da se brže i lakše oporavite od prethodnih udara ili zastoja koje vam je stres naneo, kao i da održite pozitivniji i pogled na neizvesnot života sa kojim se suočavate.

Stvaranje otpornosti na stres je proces koji se postepeno izgradjuje i zahteva posvećenost i zalaganje kako bismo mogli da iskoristimo sve njegove povoljnosti.  Kada proživljavamo neko teško ili traumatično iskustvo često nismo u mogućnosti da sagledamo bili šta dobro u toj situaciji. Medjutim, preživljavanje životnih nesreća i teškoća nas može naučiti mnogo toga o nama samima i svetu oko nas. Može povećati našu emocionalnu inteligeniciju i empatičnost i ojačati našu mogućnost da se adekvatnije i uspešnije nosimo sa nastalim teškoćama čime nam omogućava da evoluiramo kao ljudsko biće i da izrastemo u sebi i za sebe.

Stvaranje otpornosti na stres vam može pomoći:

  • Da se osećamo manje uplašenim, tolerišemo neizvesnost i povratimo osćeaj kontrole;
  • Da lakše prihvatimo nova životna iskustva i da ih iskoristimo za svoj rast i razvoj;
  • Da se uspešnije nosimo sa jakim emocijama koje nastaju našim izlaskom iz zone komfora;
  • Da učvrsti naše medjuljudske odnose i olakša komunikaciju sa nama bliskim osobama;
  • Da nam pomogne da ostanemo fokusirani i produktivni;
  • Da uveća naše samopostignuće i samopouzdanje koje omogućava da se uspešnije nosimo sa životnim problemima i izazovima.

U sledećem nastavnku ćemo govoriti o strategijama za izgradnju otporonosti na stres koje vam mogu pomoći da se nosite sa neizvesnošću i životnim izazovima.

Autorka teksta: psihoterapeutkinja – Ivana Lukovnjak

@ivana.lukovnjak

ivanaromaniclukovnjak@gmail.com