Podrška kada vam treba 

Podrška koja Vam treba
Uplaši svoje strahove ili ih jednostavno pošalji na odmor! Ako pripadaš delu od oko 25% do 33% odrasle populacije čiji život u nekom segmentu trpi usled posledica NEUROZA, tvoji strahovi već imaju veliko društvo. Pomozimo im da se organizuju.
charles-deluvio-w8m5mcM91rY-unsplash

Još od 2009 godine, kao jedino Udruženje koje je posvećeno osobama sa neurotskim poremećajima, radimo na pružanju različitih vidova podrške osobama sa neurozom kao i na preventivi neuroza.

Cilj

Destigmatizacija mentalnih neuroza i normalizacija mentalnog zdravlja.

Kako do cilja?

Pružanje podrške osobama sa problemima mentalnog zdravlja kroz besplatne programe i usluge (savetovalištepsihoterapijske i grupe samopomoćipsihološke radionice i treninzi)… Osnaživanje korisnika radi povećanja radne sposobnosti i sposobnosti aktivnog zapošljavanja .

Kako vam pomažemo?

Psihološko savetovalište

Pruža prostor za zajedničko istraživanje trauma i problema kroz formu savetovališta.

Psihodrama

je terapijski metod koji kroz dramske tehnike i igranje uloga nudi kreativan, aktivan način da istražimo svoje živote, misli, odnose, emocije.

Grupe samopomoći

Ova forma samopomoći je upravo za one kojima fali podrška.

Pridruži se

Udruženje funkcioniše na volonterskoj bazi. Svi su dobrodošli da doprinesu sa svim spektrom znanja i veština koje poseduju.Stekni nove veštine i doprinesi napretku našeg društva.