Shop

Pojas za podizanje i prenos pacijenta

Sigurnosna oprema- rekviziti za medicinsku negu Oblasti: barijatrija, pedrijatrija, gerijatrija, okupaciona i fizikalna terapija. Pojas za podizanje i prenos pacijenta  (Medical Nursing Safety Gait Assist Device – Bariatrics, Pediatric, Elderly, Occupational and Physical Therapy)

Abduktori

Abduktori – razdelnici, jastuci, podloge Abductors- pillow, separators